CineTele Dergisi Sayı:5

CineTele - SİNEMA TELEVİZYON VE GÖSTERİ DERGİSİ
Haziran 2014 / Sayı: 5

OKUTÜRVAK Adına Yönetim Kurulu Başkanı ve İmtiyaz Sahibi:
TÜRKER İNANOĞLU
Genel Yayın Yönetmeni:
EROL ŞENEL
Basın ve Kurumsal İletişim Koordinatörü:
NURCAN KURAN
Yazı İşleri Sorumlusu:
ASLI CANAN YILMAZSOY
Yazarlar:
GİOVANNİ SCOGNAMİLLO
BURÇAK EVREN
AGAH ÖZGÜÇ
VADULLAH TAŞ
NURCAN KURAN
OLCAY SOYKAN
DORET BAROKAS
ASLI CANAN YILMAZSOY
ERCAN GÜNGÖROĞLU
SAFTER YILMAZ
EROL ŞENEL
Tasarım Grubu:
EROL ŞENEL
ZEYNEP KABAKÇI
Fotoğraflar:
NADİ ÖZERKAL
Baskı:
ATÖLYE OFSET