CineBelge Dergisi Sayı:1

CineBelge - SİNEMA TARİHİ DERGİSİ / Sayı: 1

Türkiye’de ilk defa sadece sinema tarihine odaklanan CineBelge dergisi yayın hayatına başladı. TÜRVAK - Türker İnanoğlu Vakfı tarafından yayınlanmaya başlanan CineBelge, Türkiye’deki sinema tarihine ışık tutacak derinlemesine araştırmalara ve bugüne kadar hiç yayınlanmamış belgelere yer veriyor.

OKUGenel Yayın Yönetmenliği’ni Burçak Evren’in üstlendiği CineBelge, sinema tarihimizi efsane ve söylentilere dayandırmak yerine somut belgeler üzerine temellendirmenin peşinde… Ayrıca bu konuda araştırma yapan herkesin katılımına açık.

CineBelge ilk sayısında, Burçak Evren’in kaleminden Türk sinemasının doğum günü olarak kabul edilen 1914 tarihli Ayastefanos’taki Rus Abidesi’nin Yıkılışı filminin çevresinde dönen tartışmalara yer veriyor. Fuat Uzkınay’ın aile albümünden çok özel fotoğraf ve belgeleri de gün ışığına çıkaran makale, sinema tarihimizin başlangıcına ışık tutuyor. Evren, BeyoğluSponeck Birahanesi’ndeki halka açık film gösterimlerinden sonra Müslüman halkın sinemayla asıl buluşma noktası olan Fevziye Kıraathanesi’nin tarihçesini ve sinemamız için önemini de CineBelge’de anlatıyor.

Ali Özuyar, Müdafaa-i Milliye Cemiyeti’nin kuruluş sürecini yeni belgeler eşliğinde aktarırken, Türk sinemasının ilk konulu filmlerinin kronolojisini de değiştiriyor. Barış Saydam, Çemberlitaş Şafak Sineması’nın geçmişten günümüze değişimini ele alarak, unutulan bir sinema mabedinin yalnızlığına terk edilişini konu ediyor. Tuncer Çetinkaya, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin tarihine odaklanarak, festival serüvenine çok özel belgeler eşliğinde okurları da ortak ediyor. Öztürk Birdal, sinema tarihimizin en olaylı filmlerinden olan Güneş Ne Zaman Doğacak’ın tartışmalarını CineBelge’ye taşıyor. Filmin yönetmeni Mehmet Kılıç ve filmde yönetmen yardımcılığı yapan İsmail Güneş’le söyleşilerle, o dönemde yaşananları okurlarla paylaşıyor.

CineBelge’nin ilk sayısının özel arşiv bölümünde ise Burçak Evren arşivinde yer alan, Seyfi Havaeri’nin Sadri Alışık’la Muhterem Nur’a filminde oynamaları için yazdığı ve Alışık’ın yönetmene cevaben yolladığı mektuplara yer veriliyor. Dergi, yakın bir zamanda yitirdiğimiz ve sessizce kimsesizler mezarlığına gömülen Gönül Beyhan’ın hikâyesini de sayfalarına taşıyor.